REDEFINING MEDIA, TECHNOLOGY AND DATA
IN TODAY’S DYNAMIC MARKETPLACE

MAGNA Netherlands is de gecentraliseerde inkoop- en onderhandelingsunit binnen IPG Mediabrands op het gebied van intelligence, investment en innovation. MAGNA behartigt de inkoopbelangen van de IPG Mediabrands-bureaus UM, Initiative, Thrive, Reprise en Yune.